Slugs for sale


Pancake slug (Veronicella sloanii)

€ 5,00

  • Uitverkocht

WC Black leatherleaf slug Ghana

€ 8,50

  • Uitverkocht

Leatherleaf slug Black (Laevicaulis sp)

around 3 cm

€ 5,00

  • Uitverkocht

Leatherleaf slug brown

€ 4,00

  • Uitverkocht

Velvet slug

€ 3,50

  • Uitverkocht